Jak dodać własny skrót klawiaturowy do kodi

Kodi to wszechstronny odtwarzacz treści multimedialnych. Aby ułatwić użytkowanie odtwarzacz został wyposażony w wiele pożytecznych skrótów klawiaturowych. Czasem jednak dochodzimy do wniosku, że jednak jakiegoś skrótu bardzo nam brakuje. Ja na przykład często używam plików z dwiema ścieżkami audio polską i oryginalną i zmiana ścieżki audio byłaby mi bardzo pomocna. Niestety takiego skrótu domyślnie nie ma, ale możemy go dodać, ponieważ kodi ma takie polecenie.  Dodać własne polecenie możemy na dwa sposoby: poprzez wtyczkę albo ręcznie poprzez plik keymaps w katalogu userdata.

Dodanie skrótu za pomocą wtyczki.

Skrót można dodać za pomocą wtyczki Keymap Editor. Wtyczkę można pobrać z oficjalnego repozytorium.

Uruchamiamy wtyczkę keymap editor i wybieramy kolejno jak na screenach:

Edit -> Fullscreen Video -> Audio -> Next Language -> Edit Key i wybieramy przycisk do skrótu.

 

Dodanie skrótu manualnie

Skrót można dodać też manualnie poprzez modyfikację lub stworzenie pliku keyboard.xml w folderze keymaps. W zależności od systemu operacyjnego folder keymaps znajduje się w różnych lokacjach:

System operacyjny Ścieżka
Windows  %APPDATA%\Kodi\userdata
Windows UWP (Kodi ze sklepu Microsoft Store) %LOCALAPPDATA%\Packages\XBMCFoundation.Kodi_4n2hpmxwrvr6p\

LocalCache\Roaming\Kodi\

Linux ~/.kodi/userdata/
Mac OS /Users/<your_user_name>/Library/Application Support/Kodi/userdata/ 
Android Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/ 
Libreelec /storage/.kodi/userdata/
OSMC /home/osmc/.kodi/userdata/
iOS /private/var/mobile/Library/Preferences/Kodi/userdata/

Szczegółowe informację na temat budowy plików keymap znajdują się na stronie: wiki kodi keymap.

Plik keymap.xml dla skróty zmiany ścieżki audio klawiszem “t” wygląda następująco:

<keymap>
<FullscreenVideo>
<keyboard>
<t>audionextlanguage</t>
</keyboard>
</FullscreenVideo>
</keymap>

Sekcja “FullscreenVideo” oznacza, że nasz skrót dotyczy trybu odtwarzania wideo.