Poradniki

Instalacja Futaba mdm166a w systemie ubuntu

Przedstawię dziś różne sposoby na instalację wyświetlacza VFD Futaba MDM166a w systemie ubuntu.
Instalację można przeprowadzić manualnie, za pomocą skryptu i z repozytorium.
1. Instalacja z repozytorium

Poniższe polecenia wykonać w terminalu:

sudo add-apt-repository -y ppa:seahawk1986-hotmail/lcdproc-futaba-mdm166asudo apt-get update

sudo apt-get -y install lcdproc

zcat /usr/share/doc/lcdproc/LCDd.conf.gz | sed 's/^Driver=.*/Driver=mdm166a/' | sudo tee /etc/LCDd.conf

sudo systemctl enable LCDd.service

sudo systemctl start LCDd.service

Lub to samo za pomocą skryptu, ściągając poniższy plik
I wydając w terminalu polecenie:
./futabamdm166a.sh install
2. Instalacja manualna za pomocą skryptu
Ściągnąć poniższy plik
I wydać w terminalu polecenie:
./kodimdm166a.sh install
3. Instalacja manualna
Poniższe polecenia wykonać w terminalu.
Instalacja libhid

sudo apt-get update

sudo apt-get install git-core build-essential lcdproc

sudo apt-get install libusb-dev

wget http://repository.timesys.com/buildsources/l/libhid/libhid-0.2.16/libhid-0.2.16.tar.gz

cd libhid-0.2.16

./configure --disable-werror

make

sudo make install

 

Instalacja lcdproc

wget http://sourceforge.net/projects/lcdproc/files/latest/download/lcdproc-0.5.7.tar.gz

tar xzvf lcdproc-0.5.7.tar.gz

cd lcdproc-0.5.7

./configure --enable-drivers=all

cd server/drivers

make

sudo cp mdm166a.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lcdproc/

sudo apt-get build-dep lcdproc

 

Za pomocą edytora tekstu należy edytować plik /etc/LCDd.conf i sekcję 

Driver=ncurses

zmienić na:

Driver=mdm166a

Można to zrobić za pomocą terminala poleceniem:

sudo gedit /etc/LCDd.conf

 

Restart lcdproc

sudo /etc/init.d/LCDd restart

sudo lcdproc

 

4. Wtyczka kodi

W kodi instalujemy dodatek XBMC LCDproc.

Ustawień wyświetlanych informacji dokonujemy poprzez edycję pliku  LCD.xml

Poniżej oficjalne strony kodi z informacjami do personalizacji pliku LCD.xml

https://kodi.wiki/view/LCDs#LCD.xml_for_customizing

https://kodi.wiki/view/InfoLabels